Кои сме ние?

За да постигнем нашите цели и предложим най-доброто технологично оборудване за СТЕМ Центровете, ние създадохме обединение от три юридически лица с голям професионалния опит и компетентности в проучването, доставката и въвеждането в експлоатация (включително и специфични обучения) на най-съвременните високо-технологични оборудвания в света подходящи за обзавеждане СТЕМ Центрове. Наши партньори са известни международни производители на роботизирани автономни системи, иновативни кибер-физични системи, оборудвания и апаратура за дигитални лаборатории

Защо да изберете КОНСОРЦИУМ СТЕМ?

Повечето от доставчиците на високотехнологично оборудване в България, все още не могат да намерят и предложат най-доброто решение за създаване на иновативна образователна среда за създаване СТЕМ центрове, оборудвани с най-съвременното високотехнологично оборудване, което да привлече трайно учениците към получаване на знания, умения и компетентности които ще бъдат необходими в следващите години от развитието на света. Новите професии на бъдещето изискват задълбочен анализ и проучване за най-перспективните и водещи високотехнологични технологии. Водени от тази закономерност, ние проучихме опита на други създадени СТЕМ Центрове в целия свят, включително и относно високи технологии в роботиката и кибер-физическите системи, които тепърва предстои да бъдат предоставени в гражданския сектор, наскоро освободени от ограниченията като военната индустрия. Такива примери са кучетата роботи, екзоскелети, дронове-крила с 3D и геодезическо замерване, таблети с вградени термовизионни камери с висока резолюция и други. Нашите предложения за високотехнологично оборудване на СТЕМ Центровете ще дадат предимство на всяко училище, което избере да създаде иновативна образователна среда от ново поколение

stem

Представителство и гаранция за качество

Нашите международни партньори са дългогодишни производители на високотехнологично оборудване, част от които вече се използват и в СТЕМ Центрове в света. Ние гарантираме сертификатите за качество, съобразено с европейското законодателство, както и правото на използване за СТЕМ Центрове. Ние имаме официални права да представляваме нашите партньори на територията на Р. България, да извършваме доставки за наши клиенти, които биха избрали предлаганите от нас високотехнологични продукти

Цени, гаранция и сервиз

Нашите цени на предлаганите от нас иновативни високотехнологични продукти, са съобразени с българския пазар и гарантират най-ниска цена на доставка. Съгласно условията на производителя, ние се ангажираме с гаранционна и извънгаранционна поддръжка, както и с постоянна техническа поддръжка при заявка, включително и чрез онлайн комуникация. Сервизните изисквания, са част от нашия ангажимент, съгласно условията на производителя

Сертификати и стандарти

За удостоверяване на нашите възможности за доставка на високотехнологични продукти и професионална отговорност към нашите клиенти настоящи и бъдещи, ние притежаваме международни сертификати за качество БДС EN ISO 9001-2015, както за извършване на доставки, така и за нашата високотехнологична компетентност