Контрол без разрушаване (NDT) са методи, които не увреждат частите, които се контролират. NDT използва различни техники за проверка за оценка на отделни или групови компоненти. Използвайки различни принципи от физиката, химията и математиката, NDT може да контролира компоненти, без да причинява щети.

NDT може също да се нарича безразрушителна оценка/изпитване (NDE) или безразрушителна проверка (NDI).

Визуален контрол

Определение съгласно БДС EN 1330-10:2009 –

Метод за безразрушителен контрол се използва електромагнитно лъчение в оптичния диапазон.

Принцип на работа

Пряко наблюдение

Принцип на работа

Не пряко наблюдение

Принцип на работа

Приложение в медицината

Принцип на работа

Приложение в механиката