Контрол без разрушаване (NDT) са методи, които не увреждат частите, които се контролират. NDT използва различни техники за проверка за оценка на отделни или групови компоненти. Използвайки различни принципи от физиката, химията и математиката, NDT може да контролира компоненти, без да причинява щети.

NDT може също да се нарича безразрушителна оценка/изпитване (NDE) или безразрушителна проверка (NDI).

Ултразвуков контрол

Ултразвуковия контрол използва високочестотни звукови вълни разпространяващи се в контролирания обект за откриване и оценка на недостатъци, измерване на размерите и характеризиране на материалите.

Принцип на работа

Принцип на работа

Принцип на работа

Приложение в медицината

Принцип на работа

Приложение в техниката