Pivot-IR е компактна термовизионна камера с джобен размер и ергономичен дизайн, с резолюция на детектора 256 х 192 пиксела и въртяща се на 90° леща с автоматично завъртане на екрана, позволяваща на потребителите лесно обследване на труднодостъпни места, като вентилационни отвори, шахти и други тесни места, за превантивна диагностика и бързо идентифициране и диагностициране на невидими за човешкото око проблеми. Камерата има вграден Wi-Fi , автоматични аларми и видео в реално време.

IR-Pad е уникална и единствена по рода си термовизионна камера/таблетна система с ултра-здрав дизайн, с разделителна способност 640 х 512 пиксела, интуитивен интерфейс с 12” сензорен екран, Bluetooth®, Wi-Fi, 128 GB твърд диск и софтуер IR Flash Pro. Системата позволява изготвяне на доклади от инспекциите директно от таблета, което спестява часове време за прехвърляне на заснетите изображения на компютър и обработката им.

Придобиване на високотехнологични знания, умения и компетентности:

С изучаване на теорията на инфрачервеното излъчване на телата, използвана в съвременните термовизионни камери, учениците да могат на практика да прилагат метода Термовизия за :

  1. Откриване на проблемни зони в сгради от наличие на течове и влага от некачествено строително изпълнение на ВиК и отоплителни водни инсталации, хидро и топлоизолации, наличие на енергийни загуби.
  2. Откриване на проблемни зони във високо и ниско енергийни съоръжения и агрегати – пещи, отоплителни и охладителни системи в индустрията, фотоволтаици и други възобновяеми енергийни източници
  3. Откриване на проблемни зони в електро-механични съоръжения на ниско и високо напрежение – електрически табла и ел.инсталации, електрически машини, транспортни средства и други
  4. Практически умения за работа с термокамера и обработка на термографските изображения. Доклади