Контрол без разрушаване (NDT) са методи, които не увреждат частите, които се контролират. NDT използва различни техники за проверка за оценка на отделни или групови компоненти. Използвайки различни принципи от физиката, химията и математиката, NDT може да контролира компоненти, без да причинява щети.

NDT може също да се нарича безразрушителна оценка/изпитване (NDE) или безразрушителна проверка (NDI).

Термовизионен контрол

Термографията, чрез съответната апаратура улавя инфрачервеното излъчване на контролираното изделие и го визуализира с помощта на изображения наречени термограми

Принцип на работа

Принцип на работа

Принцип на работа

Приложение в медицината

Принцип на работа

Приложение в техниката