Контрол без разрушаване (NDT) са методи, които не увреждат частите, които се контролират. NDT използва различни техники за проверка за оценка на отделни или групови компоненти. Използвайки различни принципи от физиката, химията и математиката, NDT може да контролира компоненти, без да причинява щети.

NDT може също да се нарича безразрушителна оценка/изпитване (NDE) или безразрушителна проверка (NDI).

Радиографичен контрол

Радиографското тестване (RT) използва рентгеново или гама лъчение, за да открие несъвършенства в компонент или система. Генератор на рентгенови лъчи или радиоактивен изотоп се използва за изпращане на радиация в материала, който се тества. След това лъченията се улавят от детектор.

Принцип на работа

Принцип на работа

Принцип на работа

Приложение в медицината

Принцип на работа

Приложение в техниката