Ултразвуков контрол
Приложение в медицината
Термовизионен контрол
Радиографичен контрол
Не пряко наблюдение
Визуален контрол